Vršimo prethodne i periodnične lekarske preglede zaposlenih  koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom i izdajemo izveštaje - lekarska uverenja o lekarskim pregledima u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu.
Prethodni i periodični pregledi radnika koji rade na radnim mestima sa povišenim rizikom obavljaju se po važećem Pravilniku o prethodnim i periodičnim pregledima zaposlenih ("Sl. glasnik RS", br. 120/2007 i 93/2008)

  • Radna mesta sa povišenim rizikom zbog buke
  • Radna mesta sa povišenim rizikom zbog vibracija
  • Radna mesta na visini
  • Radna mesta rukovalaca građevinskih mašina (viljuškaristi, bageristi...)
  • Radna mesta sa srednje teškim ili tekim fizičkim radom
  • Radna mesta sa hemijskim štetnostima
  • Radna mesta sa nejonizujićim zračenjem
  • Radna mesta u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima
  • Rukovanje građevinskim mašinama

Na upućivanje radnika na prethodni i periodične preglede obavezno je dostaviti propisano poponjen UPUT ZA PERIODIČNI LEKARSKI PREGLED ZAPOSLENIH za svakog radnika pojedinačno.

Ukoliko imate zaposlene na radnim mestima sa povećanim rizikom javite nam se kako bismo Vam dostavili ponudu za pregled zaposlenih.

 

MEDIRAD

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika

+
team01

Lekarski pregled za vozače

Lekarski pregledi za vozače amatere, taksiste i profesionalce - A, B, C, D, E kategorija lekarski pregled za vozačku dozvolu A i B kategorije

team02

Lekarski pregled za pomorce

Predhodni pregledi pomoraca (pre izdavanja pomorske knjižice ili dozvole za ukrcavanje). Lekarsko uverenje za upravljanje čamcem i dr. plovnim objektom

team03

Lekarska uverenja

Medicina rada MEDIRAD izdaje lekarska uverenja za držanje i nošenje oružja. Ministarstvo zdravlja izdalo je licencu i dozvolu za proveru zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja.


team04

Obuka za pružanje prve pomoći

U skladu sa Pravilnikom o načinu pružanja prve pomoći (“Službeni glasnik RS”,broj 109/16), u Zavodu MEDIRAD obavlja se teorijsko i praktično osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći.