OBUKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI ZA ZAPOSLENE

U skladu sa Pravilnikom o načinu pružanja prve pomoći (“Službeni glasnik RS”,broj 109/16), u Zavodu MEDIRAD  obavlja se teorijsko i praktično osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći.
Zavod ispunjava sve zakonom propisane uslove i poseduje licence i rešenja izdata od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije za vršenje obuke.
Obuku obavljaju lekari Zavoda – predavači, koji poseduju odgovarajuće licence za ovu vrstu edukacije.
Obuka se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela
Zavod obavlja obuku za osnovno i napredno osposobljavanje iz oblasti prve pomoći.
Obuka se organizuje na zahtev poslodavca, a termin se zakazuje.
Nakon obavljene obuke izdaju se sertifikati o završenoj obuci.


OBUKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI KANDIDATA ZA VOZAČE

Zavod vrši i obuku kandidata za vozače za pružanje prve pomoći.
Obuka se obavlja po Pravilniku o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju zdravstvene ustanove za obuku iz prve pomoći (Sl.glasnik RS,br.5/2011.), u akreditovanim prostorijama i sa akreditovanim predavačima.

Obuka se sastoji se iz teorijskog dela – predavanje i praktičnog dela. Nakon završene obuke ispit iz prve pomoći se polaže pred ispitnom komisijom.

Nakon položenog ispita, polaznici dobijaju odgovarajuću potvrdu o položenom ispitu.

MEDIRAD

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika

+
team01

Lekarski pregled za vozače

Lekarski pregledi za vozače amatere, taksiste i profesionalce - A, B, C, D, E kategorija lekarski pregled za vozačku dozvolu A i B kategorije

team02

Lekarski pregled za pomorce

Predhodni pregledi pomoraca (pre izdavanja pomorske knjižice ili dozvole za ukrcavanje). Lekarsko uverenje za upravljanje čamcem i dr. plovnim objektom

team03

Lekarska uverenja

Medicina rada MEDIRAD izdaje lekarska uverenja za držanje i nošenje oružja. Ministarstvo zdravlja izdalo je licencu i dozvolu za proveru zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja.


team04

Obuka za pružanje prve pomoći

U skladu sa Pravilnikom o načinu pružanja prve pomoći (“Službeni glasnik RS”,broj 109/16), u Zavodu MEDIRAD obavlja se teorijsko i praktično osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći.