Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika  MEDIRAD  Beograd je zdravstvena ustanova u kojoj se

  • ocenjuju i utvrđuju zdravstvene sposobnosti koje moraju da ispunjavaju zaposleni koji rade na radom mestu sa povećanim rizikom
  • vrše prethodni i periodnični lekarski pregledi zaposlenih  koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom
  • izdaju izveštaji o lekarskim pregledima u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu
  • vrši obuka iz prve pomoći
  • obavaljaju pregledi radnika fizičko - tehničkog obezbeđenja sa nošenjem oružja
  • izdaju  lekarska uverenja za upis u srednju školu i fakultet
  • izdaju lekarska uverenja za zaposlenje
  • izdaje lekarsko uverenje za pomorce - za upravljanje čamcem i dr. plovnim objektom
  • vrši lekarski pregled za vozače svih kategorija

Profesionalizam, dugogodišnje iskustvo u radu  i posvećenost osnivača i  celog tima Zavoda, uz savremenu opremu,  garancija su visokog kvaliteta zdravstvenih usluga koje se pružaju u skladu sa zakonskim ovlašćenjima i odgovarajućim licencama.

 

1
1
3
3
4
4
01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07

MEDIRAD

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika

+
team01

Lekarski pregled za vozače

Lekarski pregledi za vozače amatere, taksiste i profesionalce - A, B, C, D, E kategorija lekarski pregled za vozačku dozvolu A i B kategorije

team02

Lekarski pregled za pomorce

Predhodni pregledi pomoraca (pre izdavanja pomorske knjižice ili dozvole za ukrcavanje). Lekarsko uverenje za upravljanje čamcem i dr. plovnim objektom

team03

Lekarska uverenja

Medicina rada MEDIRAD izdaje lekarska uverenja za držanje i nošenje oružja. Ministarstvo zdravlja izdalo je licencu i dozvolu za proveru zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja.


team04

Obuka za pružanje prve pomoći

U skladu sa Pravilnikom o načinu pružanja prve pomoći (“Službeni glasnik RS”,broj 109/16), u Zavodu MEDIRAD obavlja se teorijsko i praktično osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći.